Yayınlar

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Aslan A, Altuntas A, Titiz A, Arda HN, Nalça Y: A new dosage regimen for topical application of ciprofloxacin in the management of chronic suppurative otitis media. Otolaryngol Head Neck Surg 118(6):883-5,1998.
A2. Arda HN, Tuncel U, Akdogan O, Ozluoglu LN. The role of zinc in the treatment of tinnitus. Otol Neurotol 24(1):86-9,2003.
A3. Arda HN, Karakus MF, Ozcan M, Arda N, Gun T. Giant cell reparative granuloma originating from the ethmoid sinus. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 67(1):83-7,2003.
A4. Arda HN, Akdoğan Ö, Arda N, Sarıkaya Y. An Unusual Site for an Intraoral Schwannoma: A Case Report. Am J Otolaryngol 24(5):348-350,2003.
A5. Karakus M.F, Arda HN, Ikinciogullari A, Gedikli Y, Coskun S, Balaban N, Akdogan O Microbiology of the external auditory canal in patients with asteatosis and itching. Kulak burun bogaz ihtisas dergisi : KBB = Journal of ear, nose, and throat, 11 (2) , pp. 3338, 2003
A6. Boztepe OF, Gün T, Gür OE, Karakuş MF, Bilal N, Arda HN. Effect of N-acetylcysteine for the treatment of otitis media with effusion. J Med Updates;4(1):20-24, 2014

C. Yazılan ve çevirisi yapılan bilimsel kitaplar veya kitaplarda bölümler :

C1. H.Nedim Arda: Kulak Burun Boğaz. Küçük Stajlar Kitabı KBB Bölümü. Medical Network Yayınları:189-209, 1995.
C2. Spesifik Kronik Otitis Media. H.Nedim Arda. Kulak Burun Boğaz Enfeksiyonları Editör Cemal Cingi 208-220,2008.
C3. Cummings Otolarengoloji Baş ve Boyun Cerrahisi Bölüm 6: Serbest Doku Transferi. 178-214. Güneş Tıp Kitabevleri, 1.,2.,3.,4.,5. baskılar, 2007 Ankara (çeviri)
C4. Cummings Otolarengoloji Baş ve Boyun Cerrahisi İndexi. Güneş Tıp Kitabevleri, 1.,2.,3.,4.,5. baskılar, 2007 Ankara (çeviri)
C5. Cummings Otolarengoloji Baş ve Boyun Cerrahisi Soru Kitabı. Güneş Tıp Kitabevleri, 1.,2.,3.,4.,5. baskılar, 2007 Ankara (çeviri)
C6. Current Otorinolaringoloji-Baş ve Boyun Cerrahisi Tanı ve Tedavi. Bölüm 3: Radyoloji. 39-164 Güneş Kitabevi, 2005 Ankara (çeviri).
C7. H.Nedim Arda. Kulak Burun Boğazda Semptomlar. Editör: Cemal Cingi, EA Yayıncılık, 2009, 23. Bölüm, sayfa 369-381
C8. Levent İlarslan, H.Nedim Arda. Ani İşitme Kaybında Kanıta Dayalı Tedavi, ,Kulak Burun Boğazda Kanıta Dayalı Tanı ve Tedavi,Editör: Prof. Dr Cemal Cingi,SEBAD yayınları, Eskişehir ,2011, 4. Bölüm, sayfa 33-38(ISBN: 978-9944 5346 3-5)

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Arslan M, Erkam Ü, Arda HN: İntratemporal fasiyal sinir nöroması. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi. Vol.1, sayı 2:90-92, 1993.
D2. Arda HN, Nalça Y, Titiz A, Seçkin S: Bir erişkin larinksinde kapiller hemanjiom. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi. Vol. 3, sayı 2:163-165, 1995.
D3. Arda HN, Ünal A, Tuncel Ü, Özcan M, Nalça Y: Total larenjektomi sonrası ses rehabilitasyonunda Blom Singer ses protezi uygulaması sonuçlarımız. Karadeniz Tıp Dergisi 12:2,68-71,1999.
D4. İkincioğulları A, Arda HN, Barut Y, Seçkin S: Servikal sempatik zincirden kaynaklanan parafarenjeal schwannoma: Olgu sunumu. KBB Klinikleri Cilt 3:3:160-3,2001.
D5. Tuncel Ü, Özcan M ,Arda HN ,İkincioğulları A ,Dadalı U, Ünal A, Nalça Y: Tonsillektomide kullanılan bizmut subgallatın hemostatik etkisi.KBB İhtisas Dergisi 8(2):158-161,2001.
D6. Ataman B, Özcan M, Yalçın F, Arda N, Albayrak B, Aksoy F, Altuğ H, Nalça Y. Boyunda masif lenfadenopati, Rosai-Dorfman hastalığı: Olgu sunumu. KBB Postası 11:1-2-3-4:21-5,2001.
D7. Tuncel Ü, Arda N, Özcan M İkincioğulları A, Ünal A. Ses kısıklığı şikayeti ile gelen hastalarda ses profilinin değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi Cilt 22:2, 124-8,2002.
D8. Özcan M, Tuncel Ü, Ünal A, Arda N, Yalçın F. Parafarengeal kitlelere transservikal-transmandibuler yaklaşım: Dört olgu sunumu. KBB Forum Elektronik Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi,1(2),2002.
D9. Coşkun S, Balaban S, Pekmezci, Kalkancı A, Arda N, Karakuş MF, Gedikli Y: Scopulariopsis Candida’nın sebep olduğu otomikoz olgusu (Olgu Takdimi). Sağlık 11:128,82-6,2002.
D10. Arda HN, Tuncel Ü, Çetin MA ,Akdoğan Ö, Ünal A. Benign paroksismal pozisyonel vertigo tedavisinde modifiye Epley kanalit repozisyon manevrasının etkinliği. Otoskop 2:57-64,2002.
D11. Arda HN, Tuncel Ü, İkincioğulları A, Yılmaz YF, Ünal A.Parotis kitleleri ve tedavi yaklaşımımız.Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi 10:1,48-51,2002.
D12. Arda HN, Tuncel Ü, İkincioğulları A, Özcan M, Ünal A. Larenks kanserlerinde konservasyon cerrahisi uygulaması sonuçlarımız. Karadeniz Tıp Dergisi 16:1,35-37,2003.
D13. Arda HN, Akdoğan Ö, Bahar S. Kronik vertigolu hastalarda oral ve intravenöz pirasetam kullanımı.Klinik Bilimler ve Doktor Cilt 9:1,49-53,2003.
D14. Karakuş MF, Arda HN, İkincioğulları A, Gedikli Y, Coşkun S, Balaban N, Akdoğan Ö. Asteatozis ve dış kulak yolu kaşıntısında mikrobiyoloji. KBB İhtisas Dergisi 11(2): 33-8,2003
D15. Akdoğan Ö, Arda HN, Karakuş MF, İkincioğulları A, Bahar S. Kronik vertigolu hastalarda oral pirasetam kullanımı. Otolarengoloji Arşivi 41(3):139-145.
D16. Sarıkaya Y, Akdoğan Ö, Arda HN, Gedikli Y, Dere H. Presbiakuzide Çinko Kullanımı Otoscope - Journal of Otology Neurotology & Audiology, 2005(6);1:8-11.
D17. Akdoğan Ö, Erdem G, Arda HN, Çetin MA, Akkuş S, Arda AN: The impact of delayed ventilation tube insertion in otitis media with effusion on children's development. Türk Otolaringol Arş 44(3): 151-155,2006

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Arda HN, Sakıncı Ü, Titiz A, Civelek Ş, Nalça Y. Bir vaka nedeniyle glomus caroticumda cerrahi öncesi embolizasyonun önemi. 23.Otorinolarengoloji & Baş Boyun Cerrahisi Kongresi Kitabı, 367-370, Antalya 1995.
E2. Arda HN, Altuntaş A, Aslan A, Titiz A, Nalça Y: Kronik süpüratif otitis media tedavisinde topikal ciprofloxacin kullanımı. 23.Otorinolarengoloji & Baş Boyun Cerrahisi Kongresi Kitabı, 455-458, Antalya 1995.
E3. Arda HN, Ünal A, Altuntaş A, Yalçın F, Tuncel Ü, Nalça Y: Total larenjektomi sonrası ses rehabilitasyonunda Blom-Singer ses protezi uygulanması sonuçlarımız. 24.Otorinolarengoloji & Baş Boyun Cerrahisi Kongresi Kitabı 79-82 Antalya 1997.
E4. Arda HN, Uzuner HB, Ünal A, Özcan M, Nalça Y: Parotis tümörü olgularımızın histopatolojik tanıları. 25.Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi Tutanak 1:326-9,İzmir 1999.
E5. İkincioğulları A, Arda HN, Yalçın F: Posterior epistaksiste transnazal endoskopik değerlendirme ve elektrokoter kullanımı. 25.Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi Tutanak 2:552-5 İzmir 1999.
E6. İkincioğulları A, Özcan M, Ataman B, Arda HN, Nalça Y: Boyunda kitle nedeniyle opere edilen hastalarda histopatolojik tanılar. 25.Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi Tutanak 3:851-853 İzmir 1999.
E7. Yalçın F, Özcan M, Ataman B, İkincioğulları A, Arda HN, Albayrak B, Aksoy F: Boyunda masif lenfadenopati: Rosai-Dorfman Hastalığı. 25.Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi Tutanak 3:1120-3 İzmir 1999.
E8. Arda HN, Tuncel Ü, Çetin MA, Özcan M: Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo tedavisinde Modifiye Epley kanalit repozisyon manevrasının etkinliği. 26.Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya 2001.
E9. İkincioğulları A, Özcan M, Arda HN, Tuncel Ü, Ünal A: Nazofarenks karsinomalı bir olguda postoperatif internal karotid arter rüptürü: Vaka takdimi. 26.Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya 2001.
E10. Tuncel Ü, İkincioğulları A, Arda HN, Özcan M, Ünal A: Parsiyel larenjektominin klinik sonuçları. 26.Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya 2001.
E11. Özcan M, Tuncel M, Ünal A, Arda HN, Yalçın F: Trans-servikal transmandibuler yolla çıkarılan parafarengeal kitle olgularımız. 26.Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya 2001.
E12. Akdoğan O, Arda HN, Ergin T, Bahar S. Kronik vertigolu hastalarda oral pirasetam kullanımı. Kapadokya Vertigo Sempozyumu, Nevşehir 2002.
E13. Usta EB, Arslan Z, Özmen S, Atmaca S, Aslan B, Arda N, Bahar S. Adenoid hipertrofili çocuklArda Nazal mometasone furoate’ın etkisi. X.Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Adana 2002.
E14. Bahar S, Özmen S, Arslan Z, Arda N, Karacan C. Adenoidektomi/adenotonsillektomi operasyonu yapılmış olgularda allerjik duyarlanma sıklığı ve allerjik hastalık birlikteliği. X.Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Adana 2002.
E15. Arda HN, Akdoğan Ö, Sarıkaya Y, Dere H, Gedikli Y. Presbiakuzide çinko kullanımı. 27.Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya 2003.
E16. Oruk V, Arda HN, Dere H. İnternet ve KBB. 27.Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya 2003.
E17. Akkuş S, Arda HN, Güngör Ö, İkincioğulları A, Dere H. İntranazal steroid kullanımının göz içi basıncına etkisi. 27.Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya 2003.
E18. Bahar S, Arda HN, Çetin MA, Dere H, Gün T. Adenoid hipertrofi bakteriyolojisi ve effüzyonlu otitis media ile olan ilişkisi. 27.Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya 2003.
E19. Dere H, Bahar, Arda HN. Olgu Sunumu. Bilateral inferior konka bullosa. 27.Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya 2003.
E20. Gedikli Y, Selçuk Adin, Dere H, Arda HN, Özcan KM, Karakuş F. Paranazal Sinüs Anatomik Varyasyonlarının Bilgisayarlı Tomografi İle Değerlendirilmesi. 28.Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya 2005.
E21. Boztepe F, Arda HN, Dere H, Ensari S, Özcan İ, Çetin MA. Effüzyonlu Otitis Mediada N-Asetil Sistein Etkinliği. 28.Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya 2005.
E22. Akkuş S, Arda HN, Dere H, İkincioğulları A, Çetin MA, Divil A. Antineoplastik İlaçların Ototoksik Etkileri. 28.Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya 2005

F. Diğer yayınlar :

F1. -2000 Ankara KBB Baş ve Boyun Cerrahisi Derneği Tinnitus panelinde Panelist.
-2010 15. İstanbul Masterclass Sempozyumu Fasial Paralizi Panelinde Panelist
-2011 18. İstanbul Masterclass Sempozyumu Fasial Paralizi Panelinde Panelist
-2011 2.Otoloji-Nörootoloji Kadavrada Uygulamalı Diseksiyon Kursunda Eğitmen Hekim

F2. Ağustos 2001 Azerbaycan Bakü Merkezi Klinik Hastanesinde 5 hafta süreyle Eğitmen Hekim
F3. Danışman olarak katıldığım tezler:
1- Kronik Otitis Mediada Preoperatif Kulak Zarı Perforasyonu ve Peroperatif Saptanan Orta Kulak Patolojileri ile İşitme Kaybı Arasındaki İlişki. Dr.Muzaffer Balaç, Ankara 1996.
2- Parotis Tümörü Olgularımızın Histopatolojik Tanıları. Dr.Halil Başer Uzuner Ankara 1999.
3- Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo Tedavisinde Modifiye Epley Kanalit Repozisyon Manevrasının Etkinliği. Dr.Mehmet Ali Çetin, Ankara 2001.
4- Tinnitusta Çinko Kullanımı. Dr.Özgür Akdoğan, Ankara 2002.
5- Efüzyonlu otitis media tedavisinde N-asetilsisteinin etkisi. Dr.Osman Fatih Boztepe.2006
F4. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler nedeniyle aldığım “Citation”lar:
“A1- Aslan A, Altuntas A, Titiz A, Arda HN, Nalça Y: A new dosage regimen for topical application of ciprofloxacin in the management of chronic suppurative otitis media. Otolaryngol Head Neck Surg 118(6):883-5,1998.” için;
17 adet
“A2. Arda HN, Tuncel U, Akdogan O, Ozluoglu LN. The role of zinc in the treatment of tinnitus. Otol Neurotol 24(1):86-9,2003.” için;
82 adet

“A3. Arda HN, Karakus MF, Ozcan M, Arda N, Gun T. Giant cell reparative granuloma originating from the ethmoid sinus. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 67(1):83-7,2003.” için;
32 adet

“A4. Arda HN, Akdoğan Ö, Arda N, Sarıkaya Y. An Unusual Site for an Intraoral Schwannoma: A Case Report. Am J Otolaryngol 24(5):348-350,2003.” için;
32 adet
“A5. Karakus M.F, Arda HN, Ikinciogullari A, Gedikli Y, Coskun S, Balaban N, Akdogan O Microbiology of the external auditory canal in patients with asteatosis and itching. Kulak burun bogaz ihtisas dergisi : KBB = Journal of ear, nose, and throat, 11 (2) , pp. 3338, 2003” için;
5 adet

“D2. Arda HN, Nalça Y, Titiz A, Seçkin S: Bir erişkin larinksinde kapiller hemanjiom. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi. Vol. 3, sayı 2:163-165, 1995.
2 adet

G. Katıldığım bilimsel kongreler ve kurslar:

G1. İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Baş Boyun Cerrahisinde Gelişmeler Sempozyumu. 13-15 Mayıs 1992, İstanbul.
G2. International İstanbul Otorhinolaryngology Meeting. 9-11 Mayıs 2003
G3. 23.Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi. 30 Eylül-4 Ekim 1995, Antalya.
G4. 24.Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi. 23-27 Eylül 1997, Antalya.
G5. Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Derneği “25.Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi”. 18-22 Eylül 1999, İzmir.
G6. 26.Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi. 22-26 Eylül 2001, Antalya.
G7. 1.Joint Meeting of Turkish-Greek Otorhinolaryngology & Head and Neck Surgery Societies, 22-26 Eylül 2001, Antalya.
G8. Bursa KBB&BBC Hekimleri Derneği Uludağ 2002 KBB Günleri, 21-24 Mart 2002, Bursa.
G9. Kapadokya Vertigo Sempozyumu, 15-18 Eylül 2002, Nevşehir.
G10. III.Palandöken KBB Sempozyumu, 2003, Erzurum.
G11. International Istanbul Otorhinolaryngology Meeting-2003, 9-11 Mayıs 2003, İstanbul
G12. 27.Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 4-9 Ekim,2003, Antalya
G13. 2.Akademi Toplantısı, 15-18 Nisan 2004, Adana
G14. Ankara Otorinolaringoloji Derneği Endoskopik Nazal ve Paranazal Sinüs Cerrahisi Eğitim Kursu. 31 Mayıs-1 Haziran 1991, Ankara.
G15. A.Ü.Tıp Fakültesi “Larenks Kanserlerinde Boynun Fonksiyonel Cerrahisi Kursu”. 5-6 Mayıs 1994, Ankara.
G16. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Larengostroboskopi Kursu, 21 Nisan 1995,Ankara.
G17. Ankara Numune Hastanesi “Kritik Hastaya Medikal ve Cerrahi Yaklaşım” konulu sempozyum. 14-16 Mayıs 1995, Ankara.
G18. Ankara Numune Hastanesi “In Colloboration with Methodist Hospital”. 23-24 Haziran 1995, Ankara.
G19. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Uluslararası “Kolesteatom Simpozyumu”. 6-7 Kasım 1995, Ankara.
G20. Ankara Numune Hastanesi “Politravmatize hastaya acil yaklaşım”. 11-12 Aralık 1995, Ankara.
G21. Ankara Kulak Burun Boğaz, Baş ve Boyun Cerrahisi Derneği “Türkiye’de dünden bugüne Kulak Burun Boğaz, Baş ve Boyun Cerrahisi Sempozyumu”. 11 Mayıs 1996, Ankara.
G22. Türk ORL Klinikleri Mezuniyet Sonrası Sürekli Tıp Eğitimi Kursları-1. 23-25 Ocak 2004 Ankara.
G23. Türkiye Rinoloji Derneği .Fonksiyonel ve Rekonstrüktif Burun Cerrahisi Sempozyumu. 22-23 Ekim 1998, Ankara.
G24. Hacettepe Üniversitesi Kulak-Burun-Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı .Alumni Toplantısı. Ankara.
G25. Ankara Numune Hastanesi “KBB-Baş Boyun Cerrahisinde Yenilikler”. 16 Kasım 1999, Ankara.
G26. Ankara Kulak Burun Boğaz, Baş ve Boyun Cerrahisi Derneği “2000 Uluslarası Kulak-Burun-Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Toplantısı”. 1-4 Haziran 2000, Ankara.
G27. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Hastalıkları Ana Bilim Dalı “Hollanda-Türk Baş-Boyun Cerrahisi Deneyimleri”. 12-13 Ekim 2000, Ankara.
G28. Rinitler Sempozyumu, Hacettepe Üniversitesi KBB Anabilim Dalı, 15 Mayıs 2001.
G29. Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi Derneği 5.Uluslararası Toplantısı,31 Mayıs-2 Haziran 2002, Ankara.
G30. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Otorinolarengoloji 2002, 16-19 Ekim 2002, Ankara.
G31. Ankara Kulak Burun Boğaz, Baş ve Boyun Cerrahisi Derneği, Kolesteatoma ve Tedavisi, Eğitsel Kurs, 20-02-2003, Ankara
G32. 1.Bahar Sempozyumu, SSK Ankara Eğitim Hastanesi, 25-04-2003, Ankara.
G33. Baş Boyun Kanserlerinde Multidisipliner Yaklaşım. 25-28 Eylül 2004, İzmir.
G34. 1.Üst Solunum Yolu İnflamasyonları. 12-15 Şubat 2004, Kayseri.
G35. 2.Cochlear Implantation ve Nöro-otoloji Sempozyumu. 5-6 Aralık 2003, İstanbul.
G36. 28.Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 21-26 Mayıs 2005, Antalya.
G37. Uluslararası Katılımlı Ulusal Kanser Haftası, 4-6 Nisan 2005, Ankara
G38. Hacettepe Otoloji Günleri, 06-07 Mayıs 2005, Ankara
G39. 4.Palandöken Kulak Burun Boğaz Sempozyumu, 17-21 Mart 2005, Erzurum.
G40. Uludağ 2006 KBB Günleri, 02-05 Mart 2006, Bursa
G41. 3.Koklear İmplantasyon Otoloji-Nörootoloji Odyoloji Kongresi, 25-26 Kasım 2005 Ankara.
G42. KBB’de Minimal İnvaziv Yaklaşımlar. 11-13 Aralık 2003, Ankara
G43. Otolojide Güncel Başlıklar 06-09 Eylül 2007, İzmir
G44. 2.Üst Solunum Yolu İnflamasyonları sempozyumu, 18-20 Şubat 2005, Ankara
G45. Kulak Burun Boğaz, Baş ve Boyun Cerrahisi Derneği 7. Uluslarası Toplantısı, 23-25 Mart 2006, Ankara.
G46. 2.Nöro-Otoloji kongresi, 26-29 Ekim 2006, Antalya.
G47. 2.Bodrum Rhino Camp, 13-17 Haziran 2007, Bodrum
G48. Endonasal Sinus Surgery Course, 19 Haziran 2004, İstanbul
G49. 8.Uluslarası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 15-17 Mayıs 2008, Ankara
G50. 2.Rhinocamp, EAFPS Fascial Plastic Surgery Course, 13-17 Haziran 2007, Bodrum
G51. 8th International Conference on Cholesteatoma and Ear Surgery integrated with 10th International Congress of the Mediterranean Society of Otology and Audiology. 15-20 Haziran 2008, Antalya
G52. Annual Meeting and Oto Expo of the American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery Foundation, Inc, 16-19 Eylül 2007, Washington DC, USA
G53. Afyon Kocatepe Üniversitesi 2009-2010 Eğitim Dönemi 2. Toplantısı, 21 Kasım 2009 Afyon
G54. 35.Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 02-06 Kasım 2013, Antalya.
G55. Symposium on Recent Developements in Head and Neck Surgery, 1-3 Haziran 1995, Ankara
G56. Annual Meeting and Oto Expo of the American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery Foundation, Inc, 21-24 Eylül 2014, Orlando, Florida, USA
G57. 11.Türk Rinoloji Kongresi, 16-19 Nisan 2015, Antalya.