Ameliyatlar

1997-2008 YILLARI ARASINDA YAPTIĞIM MESLEKİ
ÇALIŞMALARIN DÖKÜMÜ
   

YAPTIĞIM CERRAHİ MÜDAHALELER:

   
Lokal tonsillektomi
83
 
Genel Adenoidektomi+Tonsillektomi
675
 
Parasentez+ventilasyon tüpü uygulaması
(Lokal+genel)
1002
 
     
Timpanomastoidektomi    
Canal wall down timpanoplasti
165
 
Intact canal wall timpanoplasti
218
 
Radikal mastoidektomi
78
 
TOPLAM
461
 
Endaural timpanoplasti
185
 
Stapedektomi+teflon piston uygulaması
38
 
Dış kulak yolu atrezisi
7
 
Fasiyal sinir dekompresyonu
12
 
Timpanotomi
12
 
     
Septoplasti
2314
 
Septorinoplasti
17
 
Septum perforasyon tamiri
38
 
Diyagnostik nazal endoskopi
178
 
Fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi
1863
 
Caldwell-Luc
12
 
Osteoplastik frontal sinüsten osteom çıkarılması
8
 
Anjifibrom eksizyonu
12
 
Radikal maksillektomi
24
 
Medial maksillektomi
11
 
Total burun eksizyonu
1
 
     
Ranula marsupiyalizasyonu
8
 
Oroantral fistül
1
 
Uvulopalatofaringoplasti
75
 
Submandibuler bez eksizyonu
54
 
Alt dudak Wedge rezeksiyon
32
 
Bernard plastiği
9
 
Süperfisiyal parotidektomi
64
 
Total parotidektomi
12
 
     
Trakeotomi
43
 
Süspansiyon larengoskopi
318
 
Stoma revizyonu
12
 
Ösefagoskopi
5
 
Trakeoösefagial puncture
48
 
Total larenjektomi
24
 
Radikal boyun disseksiyonu
44
 
Parsiyel larenjektomi
56
 
Larengocell eksizyonu
12
 
Paraganglioma eksizyonu
11
 
Total larengofarengoözefajektomi+gastrik pull-up
3
 
Pectoralis majör myocutan flap ile fistül onarımı
3
 
Boyunda kitle çıkarılması
186